Latvijas lielo slimnīcu

asociācija

Dibināta 2016. gadā ar mērķi veidot tādu veselības aprūpes sistēmu, kurā slimnīcas var ilgtspējīgi attīstīties un sniegt augstākās kvalitātes ārstēšanu un labāko pieredzi saviem pacientiem

LLSA – LIELĀKAIS DARBA DEVĒJS NOZARĒ

50% no visu slimnīcu ārstiem

40% ārsti ir pasniedzēji koledžās/augstskolās, vai ir apmācīt tiesīgas personas

Pēdējā instance veselības aprūpē Latvijā

Vienīgie, kas nodrošina ambulatoro, sekundāro un terciāro daudzprofilu stacionāro aprūpi

ILGTSPĒJĪGA VESELĪBAS APRŪPES POLITIKA

Trīspusēja sadarbība

Mijiedarbojoties universitātei, slimnīcām un saņemot stabilu valsts pārvaldes atbalstu, nodrošinām augstākās kvalitātes ārstēšanu

Augstākie ārstēšanas standarti

Balstoties uz zinātniskajiem pētījumiem, izmantojot jaunas ārstniecības metodes un veicinot nozares speciālistu profesionālo izaugsmi, kopīgi ceļam veselības aprūpes līmeni un konkurētspēju Baltijā

Pārliecinoša ekspertīze

Strādājam pie tā, lai asociācijas ekspertīze ir augsti uzticama un nozīmīga veselības sistēmai stratēģiski svarīgu lēmumu virzīšanā

Vienota ilgtermiņa stratēģija

Izglītojot un sadarbojoties, veidojam vidi, kurā slimnīcas var ilgtspējīgi attīstīties, garantējot ilgtermiņa ieguvumus Latvijas sabiedrībai

Interešu pārstāvēšana

Apkopojot slimnīcu un mācībspēku pārstavju intereses un vienojoties kopīgos projektos, izvirzām priekšlikumus valdībai slimnīcu attīstībai nozīmīgu jautājumu risināšanā

MŪSU VĒRTĪBAS

VIENOTĪBA
ATTĪSTĪBA
GODĪGUMS
UZTICAMĪBA
PROAKTIVITĀTE
ATBILDĪBA